เวิร์คช็อปประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

NO PLASTIC BAG
1 กันยายน 2018
SIMPLE HAND TIED BOUQUET FOR EVERY OCCASION BY ORMKWAN
18 มกราคม 2019

เวิร์คช็อปประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

เวิร์คช็อปประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ทุกท่านโปรดนำถุงผ้า กระเป๋าผ้า หรือตะกร้า มาใส่สินค้าที่ซื้อใน Farmer's Market Chiang Mai กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) ฮ้อบบี้มาร์เก็ต (ทุกวันเสาร์) และรัสติกมาร์เก็ต (ทุกวันอาทิตย์) ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและขยะพลาสติกบนโลกของเรา เวิร์คช็อปประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติต้อนรับเทศกาลลอยกระทง วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ จริงใจ Farmers Market เชียงใหม่ สามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดสอนจนกว่าอุปกรณ์จะหมด

Krathong Making Workshop (free of charge) Make your own eco-friendly Krathong for Yipeng festival. 17th November 2018 at Jing Jai Farmers Market Chiang Mai 08.00-10.00 am.