FLOWER HAND EMBROIDERY WORKSHO
18 มกราคม 2018
เวิร์คช็อปประดิษฐ์กระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ
17 ตุลาคม 2018

NO PLASTIC BAG

NO PLASTIC BAG

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป ทุกท่านโปรดนำถุงผ้า กระเป๋าผ้า หรือตะกร้า มาใส่สินค้าที่ซื้อใน Farmer's Market Chiang Mai กาดชุมชนเจียงใหม่อาหารปลอดภัย (ทุกวันเสาร์-อาทิตย์) ฮ้อบบี้มาร์เก็ต (ทุกวันเสาร์) และรัสติกมาร์เก็ต (ทุกวันอาทิตย์) ในโครงการจริงใจมาร์เก็ต ช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อลดปริมาณการใช้พลาสติกและขยะพลาสติกบนโลกของเรา